Informace pro nové pacienty

Před započetím stálé spolupráce potřebujeme, v rámci vstupního vyšetření, ortopantomografický snímek zubů a čelistí - OPG. Poslouží k ujasnění výchozího stavu před ošetřením, ukáže stav kořenů, kosti, zubů moudrosti a mnoho jiných, okem nevyšetřitelných věcí, které mohou být velice důležité. Podle tohoto snímku domlouváme plán dalšího ošetření, míru nutnosti spolupráce s hygienistkou, parodontologem, chirurgem a podobně.

Toto vyšetření pro nás zhotovuje na základě naší žádanky externí pracoviště, nejčastěji u MUDr. Horáčka, MUDr. Bártíkové, MUDr. Maštálky, MUDr. Vrbkové.

U pacientů, kteří o trvalou spolupráci nestojí a dohodneme se pouze na jednorázovém ošetření, stačí malý rentgenový snímek, který zhotovíme na počkání v ordinaci.

Vyžadujeme spolupráci pacienta s dentální hygienistkou. Vždy je to ku prospěchu zdravého chrupu, větší trvanlivosti našich prací a lepšímu zubnímu zdraví pacienta. Pro některé zákroky, jako jsou některé chirurgické či protetické zásahy je tato spolupráce nezbytná a bez ní zákrok kvalitně a s minimálním rizikem nelze provést. Rovněž tak u pacienta s diagnózou parodontozy je spolupráce s hygienistkou podmínkou léčby.

Vyplňte, prosím, pečlivě zdravotní dotazník, který dostanete v rámci vstupních formalit. Pouze pokud budeme mít aktuální informace o Vašem zdravotním stavu, můžeme léčbu zpřesnit. Stejně tak jsou pro vzájemnou komunikaci důležité aktuální kontakty na Vás, tj. telefon, e-mail, adresa.

Naše ordinace nespolupracuje s žádnou zdravotní pojišťovnou. Ošetření u nás si tedy pacient hradí podle platného ceníku. Ten je k dispozici v ordinaci, o cenách zákroků informujeme pacienta před zahájením spolupráce. Žádná z  pojišťoven mu toto ošetření neproplatí.

  • Děti do 18 let věku ošetřujeme pouze v doprovodu rodičů, pokud se předem nedohodneme jinak.
  • Většinu zákroků provádíme s intraligamentární anestezií, což je speciální druh znecitlivení, a tudíž bezbolestně.
  • Cokoli vás zajímá, není Vám jasné, chcete probrat, ptejte se, zavolejte, pošlete e-mail. Pouze tak je možno spolupracovat ke spokojenosti všech zúčastněných.