Co považujeme za důležité

Čas

Naší snahou je zkrátit co nejvíce dobu, kterou pacient stráví v čekárně. Proto je třeba vždy Vaši návštěvu domluvit předem, nejlépe telefonicky. S výjimkou opravdu vážných, život či zdraví ohrožujících stavů, se nemohu věnovat neobjednaným pacientům, protože to je vždy na úkor těch, kteří si termín sjednali předem. Pokud se výjimečně stane, že Vám nebudu schopen pomoci, obraťte se, prosím, na pohotovostní službu, která by Vás měla zbavit akutních problémů – viz odkaz PRVNÍ POMOC. Vezměte prosím na vědomí, že za jednu hodinu jsem schopen udělat pouze určité množství práce, a to nemohu při nejlepší vůli nějak nafouknout.

Škála ošetření

Pacientům se snažíme poskytnout pouze co nejkvalitnější ošetření. Tím, že nespolupracujeme s pojišťovnami, nejsme tlačeni do kompromisních řešení a použití laciných materiálů, abychom „se vešli“ do toho, co pojišťovna za výkon hradí. Náš tým se průběžně vzdělává a naši ordinaci soustavně vybavujeme moderními technologiemi a spolupracujeme s kolegy, kteří umí to, co neumíme my. Jsme schopni zajistit veškeré stomatologické ošetření kromě ortodoncie a komplikovanější chirurgie – pro tyto zákroky máme k dispozici ordinace kvalitních chirurgů, případně ortodontistů se kterými spolupracujeme.

Kvalita

Díky tomu, že nemáme finanční limity ze strany pojišťoven, můžeme používat pouze špičkové materiály a technologie. V naší ordinaci tedy odpadá rozdělení ošetření na standardní a nadstandardní a našim pacientům se snažíme poskytnout péči jednu – co nejkvalitnější.

Prevence

Doporučuji dodržovat systém ročních preventivních prohlídek doplněných o kontroly u dentální hygienistky 1 – 2x ročně. Takovéto nastavení nám umožní předejít většině akutních problémů a stavů. Pokud toto nebudete dodržovat, je to samozřejmě Vaše volba, kterou budu respektovat. Pokud ale dojde vlivem zanedbání prevence ke vzniku akutních problémů, prosím Vás, abyste i Vy respektovali mou pracovní dobu a pracovní vytížení. Je také třeba pamatovat na to, že děti se samy k zubaři neobjednají. V Čechách neexistuje centralizovaný systém školní prevence jako před rokem 1989 a péče o chrup dětí je tak plně v rukou jejich rodičů.

Ceny

Jako nestátní zdravotnické zařízení nedostáváme žádné dotace, paušály, ani úlevy. Výši úhrady u stomatologických  prací nám kalkuluje specializovaná ekonomická firma na  základě podrobných údajů o spotřebovaných materiálech, potřebném času a celkových nákladech. Musíme zaplatit prostory, pojistky, platy, teplo, světlo, kvalitní materiály, spolehlivé přístroje, své vzdělání, laboratoře a spoustu jiných věcí. Pouze náklady na jednu minutu provozu naší ordinace jsou dnes okolo 70 korun. Proto za ošetření naši pacienti platí a bohužel budou platit čím dál tím více, v souvislosti s nárůstem vstupních cen. Za ně si ale koupí naše maximální soustředění, vědomosti, nasazení, a hlavně snahu kvalitně ošetřit pacienta tak, aby se nevracel znova a znova, ale aby k nám raději poslal své kamarády