První pomoc

Pevně věřím, že tyto řádky čtete pouze ze zvědavosti a žádnou první pomoc doopravdy nepotřebujete a potřebovat jistě nikdy nebudete. Pokud jste

  • kvalitně a pečlivě ošetřeni
  • správně o svůj chrup pečujete
  • dodržujete pravidelné intervaly preventivních prohlídek u zubaře a u dentální hygienistky

k akutním bolestivým stavům by vůbec nemělo docházet a většinou také nedochází. Tyto tři podmínky ovšem nemusí být vždy zcela dodrženy a navíc lidské tělo není stroj a občas pozlobí i bez zjevné příčiny.

Co je příznakem akutního stavu?

  • bolest
  • otok
  • poklepová citlivost
  • ostatní - zvýšená teplota, krvácení z dásně, výtok hnisu z okolí zubu, omezené otevírání úst, citlivá a naběhlá uzlina - mandle a podobně

Pokud máte uštípnutou hranku zubu, je to sice nepříjemné, ale pohotovost to nepotřebuje. Rovněž tak, pokud nejste spokojeni s prací Vašeho lékaře, řešte to s ním a ne na pohotovosti. Obecně platí, že na pohotovosti se řeší pouze vážné, život či zdraví ohrožující stavy.

Je třeba si uvědomit, že na pohotovosti jsme od toho, abychom pacientovi rychle a levně pomohli od akutních bolestí, nikoli abychom mu kvalitně ošetřili zub. To je práce pro ošetřujícího lékaře.

Co dělat, pokud pohotovost skutečně potřebujete?

Nejdříve se pokuste kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. Ten o vás ví nejvíce a bude vám pravděpodobně umět nejlépe pomoci. Pokud jste našimi pacienty, volejte, nebo pošlete mail. S našimi pacienty jsme v kontaktu i v době dovolených, kdy jim alespoň poradíme.

Pokud váš lékař není k zastižení, vyhledejte pracoviště první pomoci. Při bolestivém stavu to neodkládejte a nespoléhejte na „zaručené“ prostředky z lidové lékárny. Namátkou vybírám kloktání tvrdým alkoholem, lepení vypadlých protéz vteřinovým lepidlem, vtlačování stroužku česneku či rozdrceného brufenu do díry v zubu a podobně. Opravdu to nikam nevede a problém jenom zhoršíte. Rovněž mějte na paměti, že prášky proti bolesti, a to v jakémkoli množství, řeší opravdu jen BOLEST, nikoli její příčinu.

Kam?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Systém lékařských pohotovostí není v Čechách nijak centralizován a je v něm totální chaos, navíc často komplikovaný lidským faktorem. Někdy je pohotovost téměř nedostupná i v okruhu 50 km. S tímto stavem je třeba o to více dbát na prevenci!!!

V současné době platí následující možnosti kde najít akutně pomoc:

V bývalém okrese Havlíčkův Brod pohotovost slouží o víkendu vždy jeden lékař ve své ordinaci. Rozpis na rok dopředu je ZDE. Přehled o tom, kdo a kde konkrétně slouží, je k nalezení v regionálním tisku a rovněž na pracovišti LSPP Havlíčkův Brod.

Pohotovost je každou  sobotu a  neděli 9:00-12:00.

Bohužel ne každý lékař je "svou" pohotovost schopen a nebo ochoten odsloužit. Je to dobrovolné a nevymahatelné. Proto se vždy předem ujistěte, zda vypsanou pohotovost opravdu odslouží.

Zubní pohotovost Jihlava: V době víkendů a svátků. Slouží jednotliví lékaři ve svých ordinacích. Rozpis je k dispozici na stránkách LSPP Jihlava. Stejný systém jako na Havlíčkobrodsku.

Nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou pohotovostní službu pro opravdu vážné případy zajišťují zubní či stomatochirurgická oddělení větších nemocnic. Pro naše pacienty jsou asi nejblíže:

Pardubice: www.nemocnice-pardubice.cz

Brno: 24 hod. zubní pohotovost, Karáskovo náměstí 11, Brno, tel.: 548 424 242.
Čelistní chirurgie: Fakultní nemocnice, Jihlavská 20, Brno, www.fnbrno.cz

Dále nemocnice Hradec Králové, Praha.

Pokud by už se shodou nešťastných náhod stalo, že byste museli pohotovost navštívit, vždy si nechejte vystavit zápis o tom kdo, kdy, proč a jak vás ošetřoval. Ošetření na pohotovosti je vždy jen první pomocí, která má pacienta zbavit akutních bolestí a na ni musí navazovat dokončení ošetření v ordinaci vašeho lékaře. Ten potřebuje jednoznačně vědět co se na pohotovosti vlastně řešilo, aby na to mohl navázat. Na tento písemný záznam navíc máte zákonný nárok, protože se stává součástí vaší zdravotní dokumentace.

Pokud jste dočetli až sem, objednejte se na pravidelnou preventivní prohlídku, začněte spolupracovat s dentální hygienistkou, nenechte svého zubaře přemlouvat vás k ošetření a výše uvedené kontakty jistě nebudete nikdy v životě potřebovat! Moc vám to přejeme.Související stránky:

První pomoc LSPP pro rok 2021