Dentální hygiena pro zařízení sociální a zdravotní péče

motto: Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.

Dle výzkumu provedenému na geriatrickém oddělení FN Brno v letech 2010-2011 udává problémy s chrupem přes 62% respondentů. Tyto problémy jsou pak následně dle průzkumu nejčastější příčinou poruch trávicího traktu se všemi z toho vyplývajícími souvislostmi somatickými i psychickými, vyčerpáním imunitního systému a fatálního oslabení organismu jako celku.

S vědomím této skutečnosti, její závažnosti, dopadu na zdraví a život oslabených jedinců a s vědomím toho že tato situace není na úrovni státních medicínských ani sociálních struktur ani vnímána, natož pak řešena jsme připravili projekt H43 – projekt dentální hygieny pro sociální zařízení.

Cílem projektu H43 vytvořeného u nás v Maxdentu je dodat benefity plynoucí ze solidní dentální hygieny klientům pobývajícím v zařízeních dlouhodobé péče. Primárně je program zaměřen na domovy s pečovatelskou službou a sanatoria pro starší osoby, je ovšem možno jej aplikovat i na nemocnice, dětské domovy a podobná zařízení. Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, kde je akreditován v systému odborného vzdělávání a ve spolupráci s Unií dentálních hygienistek.

Cílové skupiny projektu H 43 jsou následující:

  • Klienti obývající pečovatelská zařízení bez možnosti nebo s omezenou možností navštěvovat pravidelně ordinaci stomatologa nebo hygienistky.
  • Zaměstnanci a personál pečovatelských zařízení, kteří se starají mimo jiné i o hygienu dutiny ústní svých svěřenců, jejich zubní náhrady a podobně.
  • Zaměstnanci a personál v rámci bonifikačních programů provozovatele zařízení.

Projekt H43 je realizován ve formě preventivního programu - workshopu pro zaměstnance sociálního nebo zdravotnického zařízení, případně pro jeho klienty.

Má část teoretickou, kde jsou objasněny souvislosti fyziologické, anatomické a somatické a část praktickou, kde jsou nacvičeny vhodné postupy čištění chrupu jak sobě, tak druhé osobě, vybrány a představeny vhodné pomůcky a postupy.

Bonusem pro frekventanty workshopu je několik hodin ve společnosti dentální hygienistky, případně lékaře – stomatologa, na které se můžou obracet s dotazy, kteří jim dají informace za které by jinak museli platit při individuálních návštěvách ordinací.

Pouze řádně informovaný, vhodně motivovaný, odborně poučený a organizačně vybavený personál múže své znalosti, péči, informace a nasazení předávat dále svým opatrovancům. Musíme hořet, abychom mohli zapálit!!!